Quantcast
Channel: Cinema.Dinakaran.com |December 01,2022
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12234

கலாச்சாரம் பேசி வம்பில் சிக்கிய பிரணிதா

0
0

பிரணிதாவை ஞாபகம் இருக்கிறதா? உதயன் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான பிரணிதா, சகுனி, மாஸ் படத்தில் நடித்திருப்பதுடன் கடைசியாக ஜெமினிகணேசனும் சுருளி ராஜனும் படத்தில் நடித்தார். கடந்த 3 வருடமாக புதிய தமிழ் படம் எதுவும் ...


Viewing all articles
Browse latest Browse all 12234

Latest Images

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில்-4

Trending Articles

Latest Images

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில்-4